Skupina předmětů - BSTMP1-K - Povinné předměty programu 1.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | L | P | S | T | Ú
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 1.ročník
Min. kreditů: 61   Max. kreditů: 61   Min. předmětů: 11 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD7B14SAP Struktura a architektura počítačů 14+6c CS Z,ZK L 1 6     13114
AD7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5     13131
AD7B01LOG Logika 14+3 CS Z,ZK L 2 4     13101
AD7B01PST Pravděpodobnost a statistika 14+3 CS Z,ZK L 2 4     13101
AD7B14TEV Technické vyjadřování 14+6c CS KZ L 2 4     13114
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů 14P+6C CS Z,ZK L 2 6     13138


Stránka vytvořena 4.8.2021 07:50:58, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.