Skupina předmětů - BSTMPOIS-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | O | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 34   Max. kreditů: 34   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD7B35MAS Modelování a simulace systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD7B35PES Programování vestavěných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD7B33SUI Systémy s umělou inteligencí 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13135
AD7B31ZZS Základy zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 5     13131
AD7B38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 5 5     13138


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.