Skupina předmětů - BOIPRO - Softwarový nebo výzkumný projekt

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Softwarový nebo výzkumný projekt
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 6   Min. předmětů: 1 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4B31SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 5 6     13131
A4B33SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 5 6     13133
A4B35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3S CS KZ Z,L 5 6     13135
A4B36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 5 6     13136
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 0P+3C   KZ Z,L 5 6     13138
A4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 5 6 Sloup J.   13139


Stránka vytvořena 18.6.2021 19:51:03, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.