Skupina předmětů - MBIOP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | F | L | M | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 29   Max. kreditů: 29   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A6M31ANS Analýza signálů 3P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13131
A6M33FZG Fyziologie a anatomie 2P+1L CS Z,ZK Z 1 3     13133
A6M33LI Lékařská informatika 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13133
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 2 5     13133
A6M33MOS Modelování a simulace 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5     13133
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5     13133


Stránka vytvořena 29.7.2021 19:50:44, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.