Skupina předmětů - MBIOHUMEKO - Povinné humanitní a ekonomicko-manažerské předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné humanitní a ekonomicko-manažerské předměty
Min. kreditů: 9   Max. kreditů: 9   Min. předmětů: 3 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A6M33LTE Lékařská terminologie 2S CS Z Z 1 2     13133
A6M33LEE Lékařská etika 2P+0C CS Z,ZK Z 3 3     13133
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2P+2S CS Z,ZK L 4 4     13133


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.