Skupina předmětů - MBIOPO1 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | K | L | P | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 43   Max. kreditů: 43   Min. předmětů: 11 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky 2S CS Z,ZK Z 1 4     13133
A6M33ZPP Základy první pomoci 2S CS Z Z 1 1 Macků D.   13133
A6M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 2 5     13131
A6M31LET Lékařská technika 3P+3L CS Z,ZK L 2 6     13131
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2P+0C CS KZ L 2 2     13133
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 2 5     13133
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4     13133
A6M34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 3 4 Husák M.   13134
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Holub J.   13138


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.