Skupina předmětů - MDIP-K - Diplomová práce

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Diplomová práce
Min. kreditů: 25   Max. kreditů: 375   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 4 25     13000
AD0M13DIP Diplomová práce 36S CS Z L 4 25     13113
AD0M14DIP Diplomová práce     Z L 4 25     13114
AD0M15DIP Diplomová práce 36s   Z L 4 25     13115
AD0M16DIP Diplomová práce 36s CS Z L,Z 4 25     13116
AD0M17DIP Diplomová práce 36s   Z L 4 25     13117
AD0M31DIP Diplomová práce     Z L 4 25     13131
AD0M32DIP Diplomová práce 0P + 36S   Z L 4 25     13132
AD0M33DIP Diplomová práce 36S   Z L 4 25     13133
AD0M34DIP Diplomová práce 36KC   Z L 4 25     13134
AD0M35DIP Diplomová práce 36S CS Z L 4 25     13135
AD0M36DIP Diplomová práce 28s   Z L,Z 4 25     13136
AD0M37DIP Diplomová práce 36s   Z L 4 25     13137
AD0M38DIP Diplomová práce 0P+36C   Z L 4 25     13138


Stránka vytvořena 3.8.2021 19:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.