Skupina předmětů - BBAP-K - Bakalářská práce

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Bakalářská práce
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 320   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 6 20     13000
AD0B13BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 6 20     13113
AD0B14BAP Bakalářská práce     Z L 6 20     13114
AD0B15BAP Bakalářská práce 28s   Z L 6 20     13115
AD0B16BAP Bakalářská práce 28s CS Z Z,L 6 20     13116
AD0B17BAP Bakalářská práce 28s   Z L 6 20     13117
AD0B31BAP Bakalářská práce     Z L 6 20     13131
AD0B32BAP Bakalářská práce 0P + 28S   Z L 6 20     13132
AD0B33BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 6 20     13133
AD0B34BAP Bakalářská práce 28KC   Z L 6 20     13134
AD0B35BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 6 20     13135
AD0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L 6 20     13136
AD0B37BAP Bakalářská práce 28s   Z L 6 20     13137
AD0B38BAP Bakalářská práce 0P+28C   Z L 6 20     13138
AD0B39BAP Bakalářská práce 9S   Z L 6 20     13139


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.