Skupina předmětů - BBAPE - Bachelor Thesis

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Bachelor Thesis
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 320   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 6 20     13000
AE0B13BAP Bachelor Project 28S EN Z L 6 20     13113
AE0B14BAP Bachelor Project     Z L 6 20     13114
AE0B15BAP Bachelor's thesis 28s   Z L 6 20     13115
AE0B16BAP Bachelor project 28s EN Z Z,L 6 20     13116
AE0B17BAP Bachelor Project 28s   Z L 6 20     13117
AE0B31BAP Bachelor Project     Z L 6 20     13131
AE0B32BAP Bachelor Project 0P + 28S EN Z L 6 20     13132
AE0B33BAP Bachelor Project 28S EN Z L 6 20     13133
AE0B34BAP Bachelor Project 28C   Z L 6 20     13134
AE0B35BAP Bachelor Project 28S EN Z L 6 20     13135
AE0B36BAP Bachelor Project   EN Z L 6 20     13136
AE0B37BAP Bachelor Project 28s   Z L 6 20     13137
AE0B38BAP Bachelor Project 0P+28C   Z L 6 20     13138
AE0B39BAP Bachelor Project     Z L 6 20     13139


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.