Skupina předmětů - BOIAPP - Anglicky přednášené předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | F | I | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Anglicky přednášené předměty
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 48   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L   6     13133
AE4B33OSS Operating Systems and Networks 2P+2C EN Z,ZK Z   6     13133
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z   6     13133
AE0B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L   6     13135
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2P+2C EN Z,ZK L   6     13136
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L   6     13136
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L   6     13138


Stránka vytvořena 17.6.2021 19:50:38, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.