Skupina předmětů - MBIODIP - Diplomová práce

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Diplomová práce
Min. kreditů: 25   Max. kreditů: 25   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 4 25     13000
A0M17DIP Diplomová práce 36s   Z L 4 25     13117
A0M31DIP Diplomová práce     Z L 4 25     13131
A0M33DIP Diplomová práce 36S   Z L 4 25     13133
A0M34DIP Diplomová práce 36C   Z L 4 25     13134
A0M37DIP Diplomová práce 36s   Z L 4 25     13137
A0M38DIP Diplomová práce 0P+36C   Z L 4 25     13138


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.