Skupina předmětů - BKMEPO5 - Povinné předměty obotu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
H | I | K | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty obotu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13131
A2B32TSI Telekomunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 5 6     13132
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13134
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK L 5 6 Dobeš J.   13137


Stránka vytvořena 5.8.2021 19:50:41, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.