Skupina předmětů - MOIEPO5NEW - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
O | P | S | U
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4M36TPJ Programming Language Theory 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13136
AE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 1 6     13139
AE4M35OSP Open-source programming 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE4M33TVS Software Verification and Testing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4M36AOS Service Oriented Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.