Skupina předmětů - BEECSP - Compulsory subjetcs of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | L | M | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjetcs of the programme
Min. kreditů: 102   Max. kreditů: 102   Min. předmětů: 18 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE5B01MA1 Calculus 1 4P+2S EN Z,ZK Z 1 7 Vivi P.   13101
BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 3P+1S EN Z,ZK Z 1 5 Demlová M.   13101
BE5B01LAL Linear Algebra 4P+2S EN Z,ZK Z 1 8 Vivi P.   13101
BE5B33PRG Programming Essentials 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Svoboda T.   13133
BE5B01MA2 Calculus 2 4P+2S EN Z,ZK L 2 7 Habala P.   13101
BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 4P+2C EN Z,ZK L 2 7 Habala P.   13101
BE5B02PH1 Physics 1 4P+1L+2C EN Z,ZK L 2 8 Pekárek S.   13102
BE5B15MAA Mathematical Applications 0P+4C EN Z,ZK L 2 4 Kyncl J.   13115
BE5B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 2 6 Genyk-Berezovskyj M.   13133
BE5B01PRS Probability and Statistics 4P+2S EN Z,ZK Z 3 7 Helisová K.   13101
BE5B02PH2 Physics 2 3P+1L+2C EN Z,ZK Z 3 7 Pekárek S.   13102
BE5B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 2P+2S EN Z,ZK Z 3 5 Hospodka J.   13131
BE5B34ELP Electron Devices 2P+2L EN Z,ZK L 4 5 Hazdra P.   13134
BE5B34MIK Microcontrollers 2P+2L EN Z,ZK L 4 6 Janíček V.   13134
BE5B99PRO Project 2P+2S+6D EN Z Z 5 10 Jandera J., Knápek J.   13116
BE5B16EPD Business Economics 2P+2S EN KZ Z,L 6 4 Podivínský T.   13116


Stránka vytvořena 14.4.2021 05:51:21, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.