Skupina předmětů - 2015_MKYRPV3 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
I | K | L | M | P | S | U | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 90   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Přeučil L.   13133
B3M33PRO Pokročilá robotika 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Pajdla T.   13133
B3M33PIS Průmyslové informační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Kadera P.   13133
B3M33UI Umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 3 6 Pošík P.   13133
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Sojka M.   13135
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hudec R.   13137
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 3 6 Šipoš M.   13138
B3M38MSE Moderní senzory 2P+2L   Z,ZK Z 3 6 Ripka P.   13138
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Roháč J.   13138
B3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Šmíd R.   13138
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Fischer J.   13138
B3M38VIN Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK L 3 6 Platil A.   13138
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Holub J., Vedral J.   13138


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.