Skupina předmětů - 2015_MEEMPO1 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
K | P | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 19   Max. kreditů: 19   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Künzel K., Mach P.   13113
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Dušek K., Koblížek V., Mach P.   13113
B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Papež V.   13113
B1M13IND Projekt magisterský 4C CS Z Z 3 4     13113


Stránka vytvořena 22.6.2021 19:52:54, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.