Skupina předmětů - 2015_MOIPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | I | K | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M35PAG Paralelní algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6 Šůcha P.   13135
B4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2L CS Z,ZK Z 2 6 Jakovenko J.   13134
B4M36ESW Efektivní software 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Šišlák D.   13136
B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Hanzálek Z., Píša P.   13135
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Novák J.   13138
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Sedláček R.   13138


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.