Skupina předmětů - 2015_MOIPO9 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | O | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M36DS2 Databázové systémy 2 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Svoboda M.   13136
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kléma J.   13136
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Železný F.   13136
B4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Čmolík L.   13139
B4M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Flach B.   13133


Stránka vytvořena 14.4.2021 05:51:21, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.