Skupina předmětů - 2015_MEKP3 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | M | N | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 1 6 Voves J.   13134
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Hazdra P.   13134
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Jakovenko J.   13134
B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Husák M.   13134
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Jakovenko J., Janíček V.   13134
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 2 6 Vítek S.   13137
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.