Skupina předmětů - 2015_MEKPV1 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | Č | D | I | K | P | R | Š | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Sovka P.   13131
B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 5     13132
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 1 5     13132
B2M32PRS Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 5     13132
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pechač P.   13117
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 2 5     13132
B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 2 5 Sýkora J.   13137
B2M37RNV Rádiová navigace 2p+2c CS Z,ZK L 2 5 Kovář P.   13137
B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací 2P + 2C CS Z,ZK Z 3 5     13132
B2M32IBE Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK Z 3 5     13132
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z 3 5     13132
B0M33BDT Technologie pro velká data 2P+1C CS Z,ZK Z 3 4 Hučín J.   13136


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.