Skupina předmětů - 2015_MEKPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | F | M | O | P | R | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17MIO Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Polívka M.   13117
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Sovka P.   13131
B2M34PIO Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jeřábek V., Prajzler V.   13134
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Fischer J.   13138
B2M17CAD CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Škvor Z.   13117
B2M17MIM Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Hudec P.   13117
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 2 5     13132
B2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 2 6 Boháč L.   13132
B2M37RNV Rádiová navigace 2p+2c CS Z,ZK L 2 5 Kovář P.   13137
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5     13131
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 3 6 Voves J.   13134
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Ulovec K.   13137


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.