Skupina předmětů - 2015_MKYREPV2 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | I | M | N | O | R | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 90   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M33PRO Advanced Robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Pajdla T.   13133
BE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 3 6 Pošík P.   13133
BE3M33PIS Industrial Information Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Kadera P.   13133
BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Přeučil L.   13133
BE3M35SDU Discrete Event Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Burget P.   13135
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Šebek M.   13135
BE3M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Havlena V.   13135
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Čelikovský S.   13135
BE3M35ORR Optimal and Robust Control 2P+2C EN Z,ZK L 3 6 Hurák Z.   13135
BE3M35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13135
BE3M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137
BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hudec R.   13137
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Roháč J.   13138
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 3 6 Šipoš M.   13138


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.