Skupina předmětů - 2015_MEEMP1-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | I | J | P | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 62   Max. kreditů: 62   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M13JAS Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13113
BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 1 5 Mindl P.   13114
BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5 Kočárník P.   13114
BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13115
BD1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KS CS KZ Z 1 4     13116
BD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5     13113
BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5 Lettl J.   13114
BD1M15ENY Elektrárny 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5     13115
BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5 Procházka R.   13115
BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 5 Benda V.   13113
BD1M14EPT Elektrické pohony a trakce 14+6l CS Z,ZK Z 3 6     13114
BD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 6 Müller Z.   13115


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.