Skupina předmětů - 2016_MLAKEPV - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 8   Max. kreditů: 8   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE9M33ARO Autonomous Robotics 3P+2L EN Z,ZK L 2 4     13133
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 2 4     13138
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 3 4 Havlena V.   13135
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics 3P+1L EN KZ Z 3 4     13138


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.