Skupina předmětů - 2018_MBIOEPV3 - Compulsory subjects of the programme - specialization Image processing

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | M | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme - specialization Image processing
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Průša D.   13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Flach B.   13133
BE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
BEAM33ZMO Medical Image Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Kybic J.   13133


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.