Skupina předmětů - 2018_BEKPV - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | M | O | P | R | S | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 16   Max. kreditů: 40   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2B17OKS Optické komunikační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 5 4 Zvánovec S.   13117
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Hospodka J.   13131
B2B32STE Síťové technologie 2P + 2C CS Z,ZK Z 5 4 Boháč L.   13132
B2B34MIK Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 5 4 Janíček V.   13134
B2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Rund F.   13137
B0B02UAK Úvod do akustiky 2P+2L CS KZ L 6 4 Jiříček O.   13102
B2B17VDP Vedení pro datové přenosy 2P+2L CS Z,ZK L 6 4 Polívka M.   13117
B2B32PPS Plánování a provozování sítí 2P + 2C CS Z,ZK L 6 4 Brabec Z., Vodrážka J.   13132
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření 2P+2L CS Z,ZK L 6 4 Jeřábek V., Prajzler V.   13134
B2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2P+2L CS Z,ZK L 6 4 Dobeš J.   13137


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.