Skupina předmětů - 2018_MEKP6 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | M | P | Š
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 54   Max. kreditů: 54   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z,L 1 6 Sovka P.   13131
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 6 Bečvář Z.   13132
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D CS Z,ZK Z 1 6 Boháč L.   13132
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 1 6 Sýkora J.   13137
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Vítek S.   13137
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hazdra P.   13117
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pechač P.   13117
B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2P + 2L CS Z,ZK L 2 6 Bečvář Z.   13132
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000

Specializace mobilní komunikace


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.