Skupina předmětů - 2018_MEKEPV2 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M37ZV2A Audio Technology 2 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Rund F.   13137
BE2M31ADAA Adaptive Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13131
BE2M37MOTA Advanced areas in image and video technology 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137
BE2M37DTRA Digital Video and Audio Broadcasting 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137
BE2M37OBFA Image Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Páta P.   13137

Specializace audiovizuální technika a zpracování signálů


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.