Skupina předmětů - 2018_MBIOPPV1 - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | F | K | M | N | O | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii 2P+2L CS Z,ZK   1 6 Fabián V.   13102
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Holub J.   13138
BAM02BIO Biosenzory 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Rezek B.   13102
B2M17OPM Optická měření 2P+2L CS Z,ZK L   6 Zvánovec S.   13117
BAM17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Kořínek T.   13117
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z   5     13131
BAM31AOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2L CS Z,ZK L   6 Havlík J.   13131
BAM33MOS Modelování a simulace 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Kofránek J.   13133
BAM33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK L   6 Novák D.   13133
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z   6 Záhlava V.   13134
B0M37FAV Fyziologie a modelování slyšení a vidění 2P+2C+4D CS Z,ZK Z   6 Vencovský V.   13137
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L   6 Vítek S.   13137
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Vítek S.   13137
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Fliegel K.   13137
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK L   6 Sýkora J.   13137
B3M38MSE Moderní senzory 2P+2L   Z,ZK Z   6 Ripka P.   13138
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Vrba J.   13117
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z,L 2 6 Sovka P.   13131
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J.   13131
B4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Železný F.   13136
BAM31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Hlinka J.   13131
BAM31NPG Neurofyziologie 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Jiruška P.   13131
BAM33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Kybic J.   13133


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.