Skupiny předmětů s rolí PV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí PV - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory elective subjects of the specialization 10 20 2
Compulsory elective subjects of the specialization 15 45 3
Compulsory optionally subjects 15 41 2
Compulsory optionally subjects 3 11 1
Compulsory subjects of the programme - specialization Bioinformatics 30 30 5
Compulsory subjects of the programme - specialization Image processing 30 30 5
Compulsory subjects of the programme - specialization Signal processing 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjects of the programme 36 120 6
Compulsory subjects of the programme 6 90 1
Compulsory subjects of the programme 6 90 1
Compulsory subjects of the programme 6 90 1
Compulsory subjects of the programme 6 96 1
Compulsory subjects of the programme 5 5 1
Compulsory subjects of the programme 5 5 1
Compulsory subjects of the programme 8 8 2
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 6 12 1
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjetcs of the branch 38 87 7
Compulsory subjetcs of the branch 39 81 7
Humanitní předměty 4 24 1
Humanitní předměty 4 28 1
Povinně volitelné předměty - specializace Bioinformatika 30 30 5
Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics 10 21 2
Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy 9 21 2
Povinně volitelné předměty - specializace Lékařská technika 30 30 5
Povinně volitelné předměty - specializace Technologie internetu věcí 9 32 2
Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 10 22 2
Povinně volitelné předměty - specializace Zpracování obrazu 30 30 5
Povinně volitelné předměty - specializace Zpracování signálů 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu 32 92 8
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 8 44 2
Povinně volitelné předměty programu 4 68 1
Povinně volitelné předměty programu 12 52 3
Povinně volitelné předměty programu 32 116 8
Povinně volitelné předměty programu 16 24 4
Povinně volitelné předměty programu 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 96 1
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 36 120 6
Povinně volitelné předměty programu 16 40 4
Povinně volitelné předměty programu 10 10 2
Povinně volitelné předměty programu 5 5 1
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty 20 78 4
Povinně volitelné předměty 20 133 4
Povinně volitelné předměty 36 72 9
Povinně volitelné předměty 8 19 2
Povinně volitelné předměty 14 85 3
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4


Stránka vytvořena 5.3.2021 07:51:00, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.