Skupiny předmětů s rolí S - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí S - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Ekonomicko manažerské 4 12 1
Ekonomicko manažerské 4 12 1
Elective courses 20 36 5
Povinně volitelné oborové 16 40 4
Povinně volitelné oborové 15 46 4
Povinně volitelné oborové 12 24 3
Povinně volitelné oborové 16 16 4
Povinně volitelné 19 92 4
Povinně volitelné 24 132 6
Povinně volitelné 16 71 4
Povinně volitelné 15 69 4
Povinně volitelné 7 22 2
Povinně volitelné 12 100 3
Povinně volitelné 24 92 0
Povinně volitelné 32 127 0
Povinně volitelné 16 71 4
Povinně volitelné 22 69 0
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 22 129 0
Předměty doktorského studia 20 30 0


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.