Skupiny předmětů s rolí S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PC-S3 0 8 0
Povinně volitelné PG-S3 0 8 0
Povinně volitelné PS-S3 0 8 0
Povinně volitelné PS-S3 0 12 0
Povinně volitelné PS-S3 0 12 0
Povinně volitelné SI-S3 0 8 0
Povinně volitelné SI-S3 0 8 0
Povinně volitelné SI-S3 0 8 0
Povinně volitelné SP-S3 0 8 0


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.