Skupiny předmětů s rolí Z - Povinné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | I | P
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí Z - Povinné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Bakalářská práce 11 11 1
Bakalářská práce 11 11 1
Diploma Thesis 30 30 1
Diplomová práce 30 30 1
Individuální projekty magisterské 5 10 1
Povinné oborové 74 74 19
Povinné 1. ročník 54 54 12
Povinné 1. ročník 54 54 12
Projects individual 5 10 1
Projekt v týmu magistersky 5 5 1
Projekt 6 6 1


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.