Popis předmětu - AD1M14SSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami..

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SSE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SSE

Osnovy přednášek:

1. Bilance řetězců přeměn energií v energetice
2. Termodynamika reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy
3. Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování
4. Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury,charakteristiky a funkce
5. Spalovací turbíny a mikroturbíny, struktury,charakteristiky a funkce
6. Výměníky tepla a parogenerátory
7. Hydrodynamika reálných tekutin
8. Potrubní systémy
9. Modely a funkce moderního kotle
10. Paroplynové oběhy a kogenerace
11. Turbíny pro vodní elektrárny, charakteristiky a funkce porůzné spády a výkony
12. Charakteristiky pomocných zařízení (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy a p.)
13. Strojní součásti disperzních zdrojů
14. Moderní spalovací systémy a ekologie

Osnovy cvičení:

1. Sdělené teplo a práce při stavových změnách.
2. Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.
3. Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.
4. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín, regulace výkonu.
5. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů plynových turbín
6. Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.
7. Výpočet rychlostí a tlaků v hydraulických soustavách se ztrátami.
8. Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.
9. Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.
10. Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.
11. Energetická bilance základních typů vodních turbín, kavitace.
12. Pracovní bod čerpadla,volba regulace pro hydraulický systém, energetické úspory při otáčkové regulaci.
13. Základní výpočet větrného motoru.
14. Čisté uhelné technologie, bilance paroplynového oběhu Vřesová..

Literatura:

1. Šťastný J.: Energetická strojní zařízení Vydavatelství ČVUT Praha, 2006
2. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
3. Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
4. Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKEEM1 Technologické systémy P 1
MKEEM3 Elektroenergetika P 1
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.