Popis předmětu - AD1M14VE2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2
Role:P, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Usměrňovače s protinapětím, přerušovaný a nepřerušovaný proud, vícenásobná komutace, trojfázové střídavé měniče napětí, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev, kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače, softstartéry, pulsní řízení odporu, katodická ochrana, výkonový tranzistor ve spínacím režimu, odlehčovací sítě, struktura a principy řízení moderního regulovaného pohonu, metody šířkově pulzní modulace, principy vektorové regulace a přímé regulace, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, maticové měniče, jištění měničů proti proudovému přetížení a ochrana proti přepětí

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14VE2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14VE2

Osnovy přednášek:

1. Usměrňovače s protinapětím v zátěži, režim přerušovaného a nepřerušovaného proudu
2. Práce trojfázového můstkového usměrňovače při vícenásobné komutaci
3. Trojfázové střídavé měniče napětí, pracovní diagram pro odporovou zátěž a pro indukční zátěž, zpětné vlivy
na napájecí síť
4. Aplikace výkonových polovodičových měničů v nepohonářských aplikacích, elektrostatické odlučovače,
svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev
5. Kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače pro fázové a cyklové řízení, softstartéry
6. Pulsní řízení odporu, katodická a jiné způsoby ochrany proti elektrochemické korozi
7. Výkonový tranzistor ve spínacím režimu, průběh zapínání a vypínání, vliv zátěže, mezní hodnoty,
dovolená pracovní oblast
8. Ztrátová a bezeztrátová odlehčovací síť pro vypínání a odlehčovací síť pro zapínání tranzistorového spínače,
realizace trojfázového tranzistorového střídače v můstkovém zapojení
9. Moderní regulovaný pohon, jeho součásti, funkční struktura, principy řízení, metody šířkově pulzní modulace
10. Princip vektorové regulace, základní struktury, transformace rovnic asynchronního stroje do různých systémů
souřadnic a používané matematické modely
11. Princip přímého řízení momentu, základní struktury
12. Princip usměrňovačů s šířkově pulzní modulací, usměrňovače s šířkově pulzní modulací proudového typu
a napěťového typu
13. Principy řízení a návrhu maticových měničů
14. Jištění výkonových polovodičových měničů proti proudovému přetížení, ochrana proti vnějšímu
a komutačnímu přepětí

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Jednofázový řízený můstkový usměrňovač se sériovou R+L zátěží a paralelní R+C zátěží
3. Regulace řízeného jednofázového můstkového usměrňovače s proměnnou odporovou zátěží na konstantní proud
4. Vliv rozptylové induktance přívodu na dobu komutace trojfázového můstkového usměrňovače
5. Rezonanční sériový můstkový střídač
6. Rezonanční paralelní můstkový střídač
7. Kompenzační obvod s usměrňovačem
8. Kompenzační obvod se střídavým měničem napětí
9. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při odporové zátěži 10. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při induktivní zátěži 12. Řízení systému s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým stejnosměrným meziobvodem
s šířkově pulzní modulací výstupních napětí
11. Řízení systému s usměrňovačem s šířkově pulzní modulací vstupních napětí
13. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v primárním obvodu transformátoru
14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKEEM1 Technologické systémy P 3
MKEEM3 Elektroenergetika P 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.