Popis předmětu - AD1M15ENY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M15ENY Elektrárny
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s dimenzováním a funkcí elektráren všech typů. Popisuje topologie schémat zapojení, provozní režimy, řešení regulačních a bezpečnostních problémů. Modeluje dynamiku a regulaci hlavních součástí všech typů elektráren. Hodnotí a popisuje regulační vlastnosti a programy elektráren.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15ENY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15ENY

Osnovy přednášek:

1. Koncepce a standardy pro dimenzování elektrárenských zařízení. Topologie schémat elektráren.
2. Kontingenční analýza schémat elektráren.
3. Informační sítě a automatiky v elektrárnách.
4. Práce bloku do velké soustavy a do ostrova. Primární regulace bloku.
5. Elektrické ochrany v elektrárnách.
6. Koncepce a standardy pro nastavování ochran. Typové projekty.
7. Ochrany a automatiky vlastní spotřeby.
8. Ochrany a režimy distribuované generace výkonu.
9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín.
10. Dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín.
11. Dynamika, modely a regulační obvody parogenerátorů.
12. Dynamika jaderného reaktoru.
13. Bezpečnost a regulační obvody jaderného reaktoru.
14. Regulační programy a řídící systémy parních a jaderných elektráren.

Osnovy cvičení:

1. Příklady dimenzování základních zařízení elektráren.
2. Příklady kontingenční analýzy schémat elektráren.
3. Exkurze do parní/vodní elektrárny.
4. Sestavení modelu práce bloku do velké soustavy a do ostrova.
5. Výpočty nastavení ochran bloku.
6. Měření na ochranách.
7. Příklady sekvenčních automatik.
8. Sestavení modelu větrné elektrárny.
9. Sestavení modelu a simulace práce skupiny as. motorů vlastní spotřeby.
10. Sestavení modelu parní turbíny.
11. Sestavení modelu vodní turbíny.
12. Sestavení modelu parogenerátoru.
13. Sestavení modelu jaderného reaktoru.
14. Měření na školním reaktoru "Vrabec".

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKEEM1 Technologické systémy P 3
MKEEM3 Elektroenergetika P 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.