Popis předmětu - AD1M15PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět podává komplexní pohled na problematiku přenosu a rozvodu elektrické energie. Zabývá se jednak technickými parametry jednotlivých článků systému a jednak podává informace o celkovém chování v ustálených i přechodných stavech. Studenti dostanou informace o pomocných zařízení umožňujících bezpečný a spolehlivý provoz.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15PRE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15PRE

Osnovy přednášek:

1. Zásady návrhu přenosového a distribučního systému, strategie rozvoje.
2. Topologie a dimenzování rozvodného systému.
3. Ustálené a přechodné stavy elektrizačního systému.
4. Významné poruchové stavy.
5. Mechanika vedení.
6. Elektrické stanice.
7. Ochrany a automatiky vedení.
8. Distanční a srovnávací ochrany.
9. Napájecí systémy pro průmysl a trakce.
10. Synchronní stroj v elektrickém systému.
11. Stabilita chodu elektrizační soustavy.
12. Chody ostrovních distribučních oblastí s lokálními zdroji.
13. Připojování nelineárních spotřebičů na síť.
14. Predikce a omezování negativních zpětných vlivů.

Osnovy cvičení:

1. Návrh distribučního systému.
2. Návrh venkovního vedení.
3. Výpočty mechaniky venkovního vedení.
4. Návrh transformační stanice.
5. Řešení poruchových stavů v systému s neúčinně připojeným uzlem.
6. Výpočty nastavení jednoduchých ochran.
7. Výpočty nastavení distanční ochrany.
8. Výpočty nastavení distanční ochrany.
9. Návrh napájecího úseku pro trakci.
10. Výpočet ostrovního chodu v distribuční oblasti.
11. Řešení nesymetrických stavů.
12. Výpočty ustálených stavů synchronního stroje.
13. Výpočty poruchových stavů synchronního stroje.
14. Měření zpětných negativních vlivů v distribučním systému.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKEEM1 Technologické systémy P 2
MKEEM3 Elektroenergetika P 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.