Popis předmětu - AD1M15TVN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M15TVN Technika vysokých napětí
Role:P, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí z hlediska její aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15TVN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15TVN

Osnovy přednášek:

1. Zkušební zdroje vysokých napětí.
2. Měření vysokých napětí.
3. Impulsní měření; kvalita vysokonapěťového měření.
4. Elektrická pevnost izolantů.
5. Elektrické výboje v elektroenergetice.
6. Přepětí.
7. Ochrany proti přepětí.
8. Koordinace izolace.
9. Vyšetřování elektrických polí.
10. Vysokonapěťová zařízení.
11. Elektrostatické odlučovače.
12. Přechodné jevy ve vinutí transformátoru.
13. Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů.
14. Napěťové zkoušky elektrických zařízení.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost při práci na vysokonapěťovém zařízení.
2. Měření vysokých napětí.
3. Průraz pevných izolantů.
4. Určování parametrů rázových generátorů.
5. Měření impulsního přeskokového napětí.
6. Vliv bariér na elektrickou pevnost.
7. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí.
8. Vlnové pochody na vedení.
9. Měření ferorezonance.
10. Modelování pochodů na vedení.
11. Měření na svodičích přepětí.
12. Modelování působení svodičů přepětí.
13. Rázové jevy v transformátoru.
14. Řešení vysokonapěťových příkladů.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKEEM1 Technologické systémy P 2
MKEEM3 Elektroenergetika P 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.