Popis předmětu - A1M14SP2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2
Role:P, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Kontaktní a polovodičové spínací přístroje v sítích nízkého napětí. Základní topologie třífázových spínačů a namáhání jejich komponent, výkonové spínače a systémy s moderními polovodičovými součástkami a obvody jejich řízení, ochranné obvody polovodičových spínačů, zkoušení elektrických přístrojů. Základy obecné teorie elektrického stroje. Magnetické pole. Základy komutace. Transformátor, účinnost, úbytek napětí. Přechodné děje - připínání na síť, zkrat. Matematický model synchronního a asynchronního stroje. Točivé magnetické pole. Asynchronní stroj, spouštění a řízení otáček. Vliv harmonických složek magnetického pole. Jednofázový asynchronní motor. Práce synchronního stroje do samostatné zátěže a na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SP2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SP2

Osnovy přednášek:

1. Kontaktní spínací přístroje NN, jejich spínací vlastnosti a aplikační možnosti
2. Polovodičové spínací přístroje a jejich komponenty.
3. Jednofázové polovodičové spínače s tyristory a GTO tyristory, řídicí obvody
4. BS s tranzistory bipolárními, MOS a IGBT; obvody řízení
5. Topologie třífázových bezkontaktních spínačů, napěťové a proudové namáhání součástek
6. Softstartéry, ochranné obvody bezkontaktních spínačů
7. Zkoušení elektrických přístrojů
8. Princip elektromechanické přeměny energie. Teorie obecného elektrického stroje, matematický model
9. Magnetické pole. Základy komutace stejnosměrného stroje, reakce kotvy
10. Vinutí střídavých točivých strojů, točivé magnetické pole
11. Spouštění a řízení otáček asynchronního motoru. Jednofázový asynchronní motor.
12. Matematický model synchronního a asynchronního stroje, transformace d,q,0
13. Práce synchronního stroje na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost
14. Přechodné děje synchronního alternátoru, zkrat

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, příprava prvé série úloh.
2. Vypínací vlastnosti relé v obvodu ss proudu.
3. Měření omezovacích chrakteristik tavných pojistek.
4. Měření vypínacích vlastností proudového chrániče.
5. Měření spínacích chrakteristik spínače s IGBT.
6. Měření spínacích chrakteristik 1 fázového nulového spínače.
7. Aplikační zapojení obvodu pro fázové řízení triaků a tyristorů.
8. Magnetické pole ve vzduchové mezeře stejnosměrného stroje. Charakteristika naprázdno
9. Spojení vinutí trojfázového transformátoru, hodinový úhel
10. Určení parametrů asynchronního motoru měřením
11. Zatěžování asynchronního motoru, kruhový diagram
12. Měření naprázdno a nakrátko synchronního stroje
13. Určení parametrů modelu synchronního stroje měřením
14. Opravná měření. Hodnocení protokolů z měření. Zápočet

Literatura:

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007
2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006
3. Mindl,P., Novotný,V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů, Praha, ČVUT 2001
4. Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P. Elektrické stroje. Praha: ČVUT. 2001
5. Petrásek, F. Elektrické stroje - Laboratorní měření. Praha: ČVUT. 2000

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků, odevzdání protokolů z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14SP2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPEEM1 Technologické systémy P 1
MPEEM3 Elektroenergetika P 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.