Popis předmětu - A0M16EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
Role:P, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Základy financí energetických podniků. Struktura nákladů ve výrobě, přenosu a distribuci elektřiny. Ceny a tarifní soustavy v energetice. Ekonomické hodnocení investic a podnikatelských záměrů v energetice. Obnovitelné zdroje energie a externí náklady výroby elektřiny. Energetická politika a nová energetická legislativa v ČR. Liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie. Aktuální otázky energetiky v ČR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M16EKE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16EKE

Osnovy přednášek:

1. Formy podnikání v energetice, postavení energetických firem v ekonomice.
2. Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.
3. Účetní výkazy - rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků.
4. Financování energetických podniků.
5. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy.
7. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady.
8. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny a jejich kalkulace.
9. Ekonomika úspor energie a obnovitelných zdrojů.
10. Modely uspořádání elektroenergetiky, směrnice EU o trhu s elektřinou, regulace energetických podniků.
11. Energetická politika ČR a její ekonomické souvislosti, energetický zákon a další legislativa.
12. Optimalizace rozvoje energetických soustav
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR, obchod s elektřinou
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.
2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.
3. Struktura nákladů v energetice.
4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.
5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.
6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.
7. Marginální náklady různých typů výroben elektřiny.
8. Konzultace semestrální práce.
9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.
10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory. Konzultace semestrální práce.
11. Test.
12. Odevzdání a prezentace semestrální práce
13. Klasifikovaný zápočet.
14. Rezerva

Literatura:

1. Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002
2. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický průvodce 2. díl, BEN
3. Tomek, G. - Vávrová, V. - Vašíček, J. Marketing v energetice. 1. vyd. Praha : Grada, 2002.
4. Kislingerová a kol.: Manažerské finance. Beck. 2004
4. Marvan M. a kol. Obchod s elektřinou, CONTE, 2010

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-v-elektroenergetice

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s. Předmět je vypisován v zimním i v letním semestru.

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-v-elektroenergetice

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1 Technologické systémy P 1
MPEEM3 Elektroenergetika P 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MPOI1 Umělá inteligence V 1
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V 1
MPOI5 Softwarové inženýrství V 1
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MPOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.