Popis předmětu - A1M15TVN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M15TVN Technika vysokých napětí
Role:P, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí z hlediska její aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15TVN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15TVN

Osnovy přednášek:

1. Zkušební zdroje vysokých napětí.
2. Měření vysokých napětí.
3. Impulsní měření; kvalita vysokonapěťového měření.
4. Elektrická pevnost izolantů.
5. Elektrické výboje v elektroenergetice.
6. Přepětí.
7. Ochrany proti přepětí.
8. Koordinace izolace.
9. Vyšetřování elektrických polí.
10. Vysokonapěťová zařízení.
11. Elektrostatické odlučovače.
12. Přechodné jevy ve vinutí transformátoru.
13. Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů.
14. Napěťové zkoušky elektrických zařízení.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost při práci na vysokonapěťovém zařízení.
2. Měření vysokých napětí.
3. Průraz pevných izolantů.
4. Určování parametrů rázových generátorů.
5. Měření impulsního přeskokového napětí.
6. Vliv bariér na elektrickou pevnost.
7. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí.
8. Vlnové pochody na vedení.
9. Měření ferorezonance.
10. Modelování pochodů na vedení.
11. Měření na svodičích přepětí.
12. Modelování působení svodičů přepětí.
13. Rázové jevy v transformátoru.
14. Řešení vysokonapěťových příkladů.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPEEM1 Technologické systémy P 2
MPEEM3 Elektroenergetika P 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.