Popis předmětu - A1M13TPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M13TPR Technologické projektování
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Projektový management. Životní cyklus produktu a projektu. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. SWOT, PEST a 5P analýzy. Pracovní toky, workflow. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování ve výrobě a projektování. Management dokumentace, zdrojů, kvality a znalostí. Standardy pro výměnu výrobkových a obchodních dat. Enterprise ontologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13TPR

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Co je to technologické projektování.
2. Typy projektů. Projektový management. Životní cyklus produktu.
3. Inicializační fáze projektu. Studie uskutečnitelnosti. SWOT, PEST, 5P.
4. Plánování. Týmy. Harmonogram.
5. Konstrukční fáze projektu. Co je to TPV. Kusovník.
6. Fáze odbavení projektu. Dokumentace produktu.
7. Fáze údržba projektu, produktu.
8. Management změn a kvality.
9. Modelování v projektování. Typy modelů.
10. Management dokumentace výrobku.
11. Standardy STEP a EDI.
12. Management zdrojů projektu. Času, lidí, zákazníků, prostředků.
13. Management znalostí. Topic mapy. Paměťové mapy.
14. Rezerva - Ontologie v průmyslu.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Seznámení s harmonogramem cvičení.
2. Výběr vhodných projektů.
3. Požadavky na 1. prezentaci.
4. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
5. 1. prezentace, 1 skupina.
6. 1. prezentace, 2 skupina.
7. 1. prezentace, 3 skupina.
8. Požadavky na 2. prezentaci.
9. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
10. 2. prezentace, 1 skupina.
11. 2. prezentace, 2 skupina.
12. 2. prezentace, 3 skupina.
13. 2. prezentace, 4 skupina.
14. Zápočet.

Literatura:

V. Němec, Projektový management, ISBN 80-247-0392-0, Grada 2002
P. Fiala, Projektové řízení - modely, metody, analýzy, ISBN 80-86419-24-X, Professional Publishing, Praha 2004
Projektový management, on line: http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/nic/

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je odevzdání dostatečně ohodnoceného projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13TPR

Klíčová slova:

projektový management, technologický projekt, plánování, SWOT, PEST, 5P, management zdrojů, management změn, životní cyklus projektu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPEEM1 Technologické systémy PO 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.