Popis předmětu - AE1M14SSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M14SSE Machinery structures of power plants
Role:P, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The aim of subject is to acquaint with natural relations of energy conversions at power-producing premises, to describe functions of power-producing equipment, their structure, properties and characteristics.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M14SSE

Osnovy přednášek:

1. Balance of energy conversion chains in power engineering
2. Thermodynamics of real gases and vapours, computational charts and programs
3. Thermodynamic power cycles, possibility of efficiency increasing
4. Steam turbines for classical and nuclear power stations, structures, characteristics, function
5. Combustion turbines and microturbines, structures, characteristics, function
6. Heat exchangers and steam generators
7. Hydrodynamics of real turbines
8. Conduit (pipelines) systems
9. Models and function of boiler (steam generator)
10. Combined gas-vapour power cycles
11. Turbines for hydraulic power stations, characteristics, function for different heads of water and installed powers
12. Characteristics of auxiliary equipment (hydraulic pumps, valves, hydraulic servomechanisms)
13. Machinery components of disperse sources
14. Modern combustion systems and ecology

Osnovy cvičení:

1. Heat transfer and work in thermal processes
2. Processes in water steam, application of thermal diagrams
3. Qualitative evaluation of most important energetic transformation
4. Work , power and thermal efficiency of steam turbines cycles, regulation of the power
5. Work , power and thermal efficiency of gas turbines
6. Heat exchanger behaviour in thermodynamic power cycles
7. Calculation of velocities and pressures in hydraulic systems with losses
8. Characteristics of hydraulic systems for fluid and gas transport
9. Basic types boilers behaviour, regulation of the power
10. Calculation of work, power and thermal efficiency of gas-vapour power cycles
11. Energy balance of basic types water turbines, cavitation
12. Operational point of the pump, hydraulic system regulation, energy saving due to speed regulation
13. Basic calculation of wind engine
14. Clean coal technology, balance of gas-vapour power cycle Vřesová
15.

Literatura:

1. Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.
2. Cengel, Y., A., Boles, M.,A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006.
3. Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tables of Properties of Water and Steam. VUITIUM Brno, 1999

Požadavky:

Credit conditions: Attendance by the study laws, activity by the exercise solution, right disposed and worked individual exercises

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEEEM1 Technologické systémy P 1
MEEEM3 Elektroenergetika P 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.