Popis předmětu - AE1M15PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity
Role:P, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The subject gives a complex overview about the electricity transmission and distribution task. It deals with particular elements technical parameters and gives information about the total behaviour in steady and transient states. Students are informed about supporting devices enabling safe and reliable operation.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M15PRE

Osnovy přednášek:

1. Transmission and distribution system design, development strategy.
2. Distribution system topology and design.
3. Steady and transient states in ES.
4. Significant failure states.
5. Powerline mechanics.
6. Electrical stations.
7. Powerline protections and automatics.
8. Distance and comparative protections.
9. Supplying systems for industry and traction.
10. Synchronous machine in ES.
11. Electrical system operation stability.
12. Operations of island distribution areas with local sources.
13. Nonlinear consumers connection to the system.
14. Negative reverse impacts prediction and mitigation.

Osnovy cvičení:

1. Distribution system design.
2. Overhead powerline design.
3. Overhead powerline mechanics calculations.
4. Transformer station design.
5. Failure states solution in the system with ineffectively grounded neutral point.
6. Simple protections setting calculations.
7. Distance protection setting calculations.
8. Distance protection setting calculations.
9. Design of supplying section for traction.
10. Island operation calculation in a distribution area.
11. Unbalanced states solution.
12. Synchronous machine steady states calculation.
13. Synchronous machine failure states calculation.
14. Reverse negative impacts measurement in the distribution system.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEEEM1 Technologické systémy P 2
MEEEM3 Elektroenergetika P 2
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.