Popis předmětu - B0B39MM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39MM1 Multimedia 1
Role:PV, PS, V Rozsah výuky:2P+2L+8D
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Berka R., Rund F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Berka R., Husník L., Rund F. Kreditů:6
Cvičící:Berka R., Rund F. Semestr:Z

Anotace:

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39MM1

Cíle studia:

Cílem kurzu je uvedení studenta do oblasti multimédií v širším kontextu aplikací v němž se uplatňuje celá řada postupů využívajících více ale i méně známé nástroje tak, aby student nezůstával u zažitých a tradičních představ, ale aby se naučil stávající přístupy a aplikace v oblasti multimédií rozvíjet a aplikovat i v dosud neznámých souvislostech.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou přednášky orientované na technologie a postupy využívané v oblasti návrhu a realizace multimediálních projektů. Dále je obsah tvořen cvičeními zaměřenými na praktické ověření látky z přednášek. Studenti rovněž vypracovávají samostatný projekt spočívající v implementaci jednoduché multimediální aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Pojem multimédia jako prostředek komunikace, oblasti aplikací.
2. Úvod do zvukové tvorby
3. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku.
4. Číslicové zpracování a záznam zvukových signálů.
5. Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku.
6. Prostorová akustika.
7. Ukládání obrazu a videa, datové formáty.
8. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení.
9. Stereoskopie
10. Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa.
11. Osvětlování, osvětlovací technika.
12. Technologie DVD a standardy.
13. Snímání pohybu
14. Archivace, distribuce a prezentace multimediálnío obsahu.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s prostředím a s předmětem
2. Zadání úloh
3. Zvuk a jeho vnímání, analýza zvukového signálu
4. Zpracování analogového a digitálního zvuku, základní efekty a editace
5. Elektroakustické měniče (mikrofony a reproduktory)
6. Prostorová akustika - zvuk v prostoru: měření a demonstrace, prostorové zvukové efekty
7. První kontrolní bod a konzultace
8. Práce na projektu
9. Práce na projektu
10. Druhý kontrolní bod a konzultace
11. Práce na projektu
12. Práce na projektu
13. Prezentace projektů
14. Prezentace projektů, zápočet
Semestrální práce: Jeden projekt v průběhu celého semestru.

Literatura:

Berka a kol.: Multimédia I, skripta, ČVUT, 2016.

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java nebo C++. viz také https://cw.fel.cvut.cz/b201/courses/b0b39mm1/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0B39MM1

Klíčová slova:

multimédia, komprese obrazu, formáty videa, osvětlování, snímání obrazu, snímání videa, snímání zvuku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu PS 3
BKSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 8.3.2021 17:50:47, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.