Popis předmětu - BD1M15ENY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M15ENY Elektrárny
Role:PZ, P Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bouček S., Müller Z. Kreditů:5
Cvičící:Bouček S., Müller Z. Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s topologií elektrické části elektráren a charakteristikami využívaných zařízení ve vlastní spotřebě. S větším důrazem se věnuje tepelným a jaderným elektrárnám a dynamice jejich provozu. Rovněž jsou probírány základní technologické okruhy klasických elektráren a funkční principy vodních elektráren.

Osnovy přednášek:

1. Obecný přehled typů elektráren, topologie schémat
2. Schémata vlastní spotřeby, napěťové poměry
3. Charakteristiky vlastní spotřeby
4. Zkratové proudy v silnoproudých zařízeních
5. Alternátory - obecný přehled, budící systémy, provozní režimy
6. Tepelně technické veličiny, tepelné oběhy
7. Tepelné elektrárny - okruh pára-voda (turbíny, kotle)
8. Tepelné elektrárny ? palivový a spalinový okruh (kotle, čištění spalin), chladicí okruh, čerpadla a ventilátory
9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín
10. Vodní elektrárny - základní vztahy, typy vodních turbín, součásti, konstrukce, dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín
11. Jaderné elektrárny ? obecný přehled, bezpečnost jaderného reaktoru
12. Dynamika, modely a regulační obvody jaderného reaktoru
13. Regulační programy a řídicí systémy parních a jaderných elektráren
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Doležal, J. a kol.: Jaderné a klasické elektrárny. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5. Dočekal, A., Bouček, S.: Elektrárny II. Skripta ČVUT, Praha, 1995 www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 2
MKEEM1_2016 Technologické systémy P 2
MKEEM3_2016 Elektroenergetika P 2
MKEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.