Popis předmětu - BE1M15PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity
Role:P Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Osnovy přednášek:

1. Výpočet ustálených chodů v ES
2. Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES
3. Proudová zatížitelnost venkovních vedení
4. Elektromagnetické pole venkovních vedení
5. Řízení toků činných a jalových výkonů v ES
6. Systémy FACTS v elektroenergetice ? principy
7. Systémy FACTS v elektroenergetice ? aplikace pro řízení v ES
8. Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES
9. Mechanika venkovních vedení
10. Elektromagnetické vazby v synchronním stroji
11. Provozní stavy synchronního stroje
12. Elektromagnetické jevy v ES
13. Elektromechanické jevy v ES
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 2011. Acha, E..: Three-phase Power System Analysis. A D Publishing, New York 2015. Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000. Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012. Machowski, J..: System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems. Wiley, 2012, www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
CHYBNY_01 Technologické systémy P 3
MEEEM3_2016 Elektroenergetika P 3
MEEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MEEEM1_2016 Technologické systémy P 3


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.