Popis předmětu - BE1M14EPT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M14EPT Electric Drives and Traction
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:EN
Garanti:Lettl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čeřovský Z., Lettl J. Kreditů:6
Cvičící:Bauer J., Lipčák O. Semestr:Z

Anotace:

The course focuses on the principles of designing electric drives with AC motors in different ways and different types of load, reliability, design for explosive environments and for special purposes and the necessary technical documentation. Students learn the basics of electric traction drives for trams in public transport systems, electric locomotives, as well as the systems of hybrid cars and electric vehicles.

Osnovy přednášek:

1. Sizing and design of drives with asynchronous motors.
2. Sizing of drives with asynchronous motors fed by the frequency converter.
3. Drives with a fan characteristic.
4. Electric drives in explosive environments.
5. Reliability of electrical drives.
6. Electric actuators for special purposes.
7. Technical documentation.
8. Mobility in society and its energy consequences.
9. Hybridization and electrification drive cars.
10. Systems of hybrid cars.
11. Electrovehicles.
12. Trams in public transport.
13. Electric locomotives.
14. Reserve.

Osnovy cvičení:

1. Introduction, occupational safety
2. Dimensioning of drives with induction machines
3. Mathematical model of a DC machine - deriving
4. Mathematical model of a DC machine - realization
5. Mathematical model of a DC machine - influence of parameters changing
6. Control loops of a DC motor
7. Mathematical model of an induction machine
8. Field oriented control of an induction motor ? introduction
9. Field oriented control of an induction motor ? model
10. Field oriented control vs. scalar control of an induction motor, influence of parameters changing
11. Traction drive - simulation 1
12. Traction drive - simulation 2
13. Traction drive - simulation 3
14. Reports checking

Literatura:

[1] CHIASSON, John Nelson. Modeling and high performance control of electric machines. Hoboken: Wiley, 2005. ISBN 0-471-68449-X.
[2] LEONHARD, Werner. Control of electrical drives. 3rd ed. Berlin: Springer, 2001. xviii, 460 s. ISBN 3-540-41820-2.
[3] IWNICKI, S., ed. Handbook of railway vehicle dynamics. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 535 s. ISBN 0-8493-3321-0.
[4] www.mathworks.com
[5] OGUNSOLA, Ade a Andrea MARISCOTTI. Electromagnetic compatibility in railways: analysis and management. 1st ed. New York: Springer, 2012. xix, 528 s. Lecture notes in electrical engineering; 168. ISBN 978-3-642-30280-0.
[6] Steimel, A.: Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. München, Oldenburg Industrieverlag, 2008.

Požadavky:

Conditions for obtaining the credit: attendance according to the study rules, active participation in seminars, submission of protocols from laboratory tasks, approval of protocols from laboratory tasks by the teacher.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
CHYBNY_01 Technologické systémy P 3
MEEEM3_2016 Elektroenergetika P 3
MEEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MEEEM1_2016 Technologické systémy P 3


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.