Skupina předmětů - MIBP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | K | O | P | R | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 46   Max. kreditů: 46   Min. předmětů: 11 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled 3P CS ZK Z 1 4 Fiala C.   11124
124OSIB Osvětlení a akustika 2P CS KZ Z 1 4 Vychytil J.   11124
124ST1 Stavebně tepelná technika 1 2P CS ZK Z 1 5 Tywoniak J.   11124
2161108 Přenosové jevy 2P+1C CS Z,ZK * 1 4 Barták M.   12116
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK Z 1 5 Lettl J.   13114
125ESB Ekologické systémy budov 2P CS KZ L 2 4 Frolík S.   11125
125EABI Energetický audit budov 2P CS KZ L 2 4     11125
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS Z,ZK * 2 4     12116
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2P+1C CS Z,ZK * 2 4 Bašta J.   12116
2161567 Větrání a klimatizace 2P+1C CS Z,ZK 2 2 4 Zmrhal V.   12116
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2P+1C CS Z,ZK * 3 4 Bašta J.   12116
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK Z 3 4 Platil A., Ripka P.   13138


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.