Skupina předmětů - BKYRVOLPRE - Volitelné odborné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné odborné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 1 2     13114
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 1 5     13136
A0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L   6 Hamhalter J.   13101
A0B01TIK Teorie informace a kódování 4P+2S CS Z,ZK L   8     13101
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2+2L CS Z,ZK L   4     13114
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2+2s CS Z,ZK L   6     13114
A0B14SPP Senzory pro pohony 2+2L CS Z,ZK Z   4     13114
A0B14TDO Technická dokumentace 1+2L CS KZ Z   3     13114
A0B14TME Technická mechanika 2+2s CS Z,ZK L   4     13114
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L CS Z,ZK L   4     13115
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK Z   4     13115
A0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L   4     13117
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z   4     13131
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2P + 2L CS KZ L   4 Vojtěch L.   13132
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13133
A3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK L   6     13133
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky 2P+2C CS KZ Z   4     13133
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2P+2C CS Z,ZK L   4 Záhlava V.   13134
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK L   6     13135
A0B36APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L   6     13135
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13135
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.   13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.   13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.   13136
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.   13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.   13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1P   Z Z,L   2 Šišlák D.   13136
A7B36TS1 Základy testování software 2P+2C CS KZ Z   5     13136
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 2P+2C CS Z L   4 Dobeš J.   13137
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1P+3L CS KZ Z   5 Sedláček R.   13138
A0B38GRP Grafické programování 1P+3C CS Z,ZK Z   5 Mlejnek P.   13138
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L   5     13138
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2P+2L CS Z,ZK L   6     13138
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L   5     13138
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13139
AE0B99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L   2 Jakovenko J., Jelínek I.   13922
AE0B99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L   4 Jakovenko J., Jelínek I.   13922
AE0B99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L   6 Jakovenko J., Jelínek I.   13922
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 2 6     13115
A1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK L 2 6     13131
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13131
A4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13137
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 6     13114
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13115
A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5     13131
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Jakovenko J.   13134
A4B33SI Softwarové inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13136
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ Z 3 4 Dobeš J.   13137
A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13138
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5     13114
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6     13115
A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 4 5     13115
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 4 6     13134
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 4 6     13137
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5     13113
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13113
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13114
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5 5     13114
A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z 5 5     13116
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13131
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13131
A2B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2C CS Z,ZK Z 5 6     13132
A2B32TSI Telekomunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 5 6     13132
A4B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z 5 7     13133
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13133
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13134
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13135
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 5 6     13137
A2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13137
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2P+2L CS Z,ZK L 6 5     13113
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2c CS Z,ZK L 6 5     13116
A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6 6     13131
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK L 6 6 Dobeš J.   13137

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 24.9.2021 19:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)